Προγραμμα Πρακτικών

Αναρτήθηκε το νέο πρόγραμμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει και τις Πρακτικές.

Στο νέο πρόγραμμα υπάρχουν αλλαγές στα μαθήματα της κ. Κορδάκη και του κ. Παπαντωνάκη.

Το νέο πρόγραμμα βρίσκεται εδώ.

Σε περίπτωση που ο τόπος και ο χώρος της Πρακτικής που έχετε συννεονοηθεί με τον υπεύθυνο πρακτικής διαφέρει από αυτόν που αναγράφεται στο πρόγραμμα τότε ισχύει αυτός που έχει ορίσει ο υπεύθυνος της Πρακτικής.