για την πύλη ενημέρωσης και συνεργασίας για την επιμόρφωση Β’ επιπέδου…

Καλωσήρθατε στην πύλη ενημέρωσης και συνεργασίας των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, των εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν ή επιμορφώνονται για το σκοπό αυτό, καθώς και κάθε ενδιαφερομένου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη.

Η Πύλη λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και αποτελεί συνέχεια του παλιότερου αντίστοιχου έργου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου που ολοκληρώθηκε το 2008. Πρόκειται για δράση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει σύμπραξη φορέων του, η οποία αποτελείται από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ ΙΤΥ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ).

 

Η πύλη ενημέρωσης και συνεργασίας για την επιμόρφωσης β’ επιπέδου καλύπτει ανάγκες οργάνωσης και προετοιμασίας των επιμέρους δράσεων του έργου σε πανελλήνια κλίμακα, ενώ παράλληλα έχει εστιασμένο ενημερωτικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα, καθώς παρέχει:

Επίσης, στην Πύλη θα βρείτε επιλεγμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με ΤΠΕ από την Ιφιγένεια’, το αποθετήριο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  που παράγονται στο πλαίσιο του έργου,  από τους Έλληνες επιμορφωτές και επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς ‘β’ επιπέδου’ σε όλη τη χώρα.

Αναμένουμε πιθανά σχόλιά σας για την βελτίωση των υποδομών μας στο help desk.