ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι αλλαγές στο νέο πρόγραμμα είναι οι εξής:

1. Το μάθημα της κ. Καζούλλη στις 8/12/2011 δεν θα γίνει γιατί έγινε στις 21/10/2011

2. Τα μαθήματα της κ. Κασκαντάμη μεταφέρθηκαν στις 4/11/2011 και 5/11/2011

3. Το μάθημα του κ. Κρητικού μεταφέρθηκε στις 2/11/2011

4. Το μάθημα του κ. Σκουμιού μεταφέρθηκε στις 8/11/2011

5. Το μάθημα του Μαλλιάκα μεταφέρθηκε στις 1/11/2011

ΕΔΩ μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες πρόγραμμα