ΜΑΘΗΜΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Το μάθημα του κ. Κρητικού για το Ειδικό Μέρος των ΠΕ04 το Σάββατο στις 29/10 δεν θα πραγματοποιηθεί γιατί έγινε στις 26/9. Το πρόγραμμμα μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ