Ελληνοαγγλικό - Αγλλοελληνικό Λεξικό Παιδαγωγικών Όρων

Στη σελίδα

http://thesaurus.telearn.org/TEL_Dictionary_entries/el

μπορείτε να βρείτε ένα wiki Παιδαγωγικών Όρων μεταφρασμένων από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και το αντίστροφο

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2011 11:30