Πανεπιστημιακο Κεντρο Εκπαιδευσης Επιμορφωτων - πΑκε βορειου και νοτιου αιγαιου


Για το ΠΑΚΕ

 Το Πανεπιστημιακό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιμορφωτών (ΠΑΚΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου  έχει αναλάβει την εκπαίδευση των επιμορφωτών Β’ Επιπέδου (πρώτη περίοδος Μαΐου – Δεκεμβρίου 2011, αρ. διακ. 1034/14.12.2011) στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013) για την Περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

 

Στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης το παρό ΠΑΚΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.

 Η εκπαίδευση των επιμορφωτών βασίζεται σε ενιαίο Περιεχόμενο Σπουδών ανά κλάδο. Το περιεχόμενο σπουδών για την εκπαίδευση των επιμορφωτών είναι διαθέσιμο εδώ και περιλαμβάνει 350 διδακτικές ώρες για καθέναν από τους κλάδους εκπαιδευόμενων επιμορφωτών (εν γένει 160 ώρες ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, κοινό για όλους τους Κλάδους και 190 ώρες ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, για καθένα κλάδο ξεχωριστά)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα προβλέπει εν γένει 12 – 24 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, εκτός σχολικού ωραρίου και ειδικότερα:

  • μέχρι 18 ώρες εβδομαδιαίως (απογευματινές ώρες τις καθημερινές και - εφόσον κριθεί σκόπιμο - πρωινά Σαββάτου) για τις εβδομάδες που οι εκπαιδευόμενοι ασκούν διδακτικά καθήκοντα στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν ή
  • μέχρι 24 ώρες εβδομαδιαίως (καθημερινές και - εφόσον κριθεί σκόπιμο - Σάββατο) για τις εβδομάδες που οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν μαθήματα στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν (πχ κατά το μήνα Ιούνιο, Ιούλιο και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου),
  • με μέγιστο, στην περίπτωση Σαββάτου, 6 διδακτικές ώρες ανά ημέρα.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΑΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Συντονιστής των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι η Δημητρακοπούλου Αγγελική (adimitr@rhodes.aegean.gr) .

Επιστημονικοί υπεύθυνοι των προγραμμάτων είναι:

ΠΕ02:  Καζούλλη Βασιλεία (kazoullis@rhodes.aegean.gr)

ΠΕ03: Κορδάκη Μαρία (kordaki@cti.gr, m.kordaki@aegean.gr)

ΠΕ04: Ψύλλος Δημήτρης (psillos@eled.auth.gr)


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία για να επικοινωνήσετε με το ΠΑΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου,

  • Κ.Ε.Κ. "Γ. Γεννηματάς", Ροδίνι, 85100-Ρόδος
  • Τηλέφωνο : 22410-99003
  • FAX : 22410-99127
  • e-mail : pake@ltee.org
logos-portal pake900x160

Cookies Control

Βρισκεστε εδω: Το πλαισιο για το ΠΑΚΕ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου